Program

O czym są wykłady?
 • Sesja 1: Kim jest Jezus?
 • Sesja 2: Dlaczego Jezus umarł?
 • Sesja 3: Skąd mieć pewność co do swojej wiary?
 • Sesja 4: Dlaczego i jak się modlić?
 • Sesja 5: Dlaczego i jak czytać Biblię?
 • Sesja 6: W jaki sposób Bóg nas prowadzi?
 • Sesja 7: Jak sprzeciwiać się złu?
 • Sesja 8: Dlaczego i jak mówić innym o Jezusie?
 • Sesja 9: Czy Bóg dzisiaj uzdrawia?
 • Sesja 10: A co z kościołem?

Weekend Alfa:

 • Kim jest Duch Święty?
 • Co czyni Duch Święty?
 • Jak zostać napełnionym Duchem Świętym?
 • Jak najpełniej przeżyć życie?